เบอร์สำนักงาน
02-927-6544
087-821-2223 AIS
061-462-3945 AIS
เฉพาะซื้อขายข้าวเปลือกเท่านั้น
091-525-4645 DTAC
083-039-5386 TRUE
ซื้อ-ขายสินค้าอื่นๆ
087-821-2223 AIS

สาระความรู้

กรรมวิธีการสีข้าว

ข้าวเปลือก จะถูกกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะ ซึ่งใช้ลักษณะของเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวเป็นหลักในการออกแบบ เครื่องกะเทาะที่นิยมใช้คือ แบบโม่หิน (Under Runner Disc) และแบบลูกยาง (Rubber Rolls)

อ่านต่อ
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตรที่ 3

ผสมปุ๋ยดินหมักชีวภาพกับดินแห้งทุบละเอียดและแกลบดำอย่างละเท่า ๆ กัน คลุกจนเข้ากันดี เพื่อนำไปกรอกถุง หรือถาดเพาะกล้า หรือนำไปใส่ในแปลงสำหรับเพาะกล้า จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง นำไปเติมในกระถางต้นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี กระถางละ 2 กำมือ

อ่านต่อ
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตรที่ 2

ปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำเอนไซม์ ช่วยในการปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืชวัสดุทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตร 1

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้า ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านต่อ
คุณภาพข้าวเปลือกกับการสีข้าว

ข้าวเปลือกจะถูกกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะ ซึ่งใช้ลักษณะของเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวเป็นหลักในการออกแบบ เครื่องกะเทาะที่นิยมใช้คือ แบบโม่หิน (Under Runner Disc) และแบบลูกยาง (Rubber Rolls)

อ่านต่อ
สูตรผสมดินปลูกต้นไม้แบบต่างๆ

ดินปลูกไม้ดอกทั่วไป : ทรายหยาบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ถ่านแกลบ 1 ส่วน ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน

อ่านต่อ
ส่วนประกอบของข้าว

ลักษณะที่สำคัญของข้าวแบ่งออกได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญของข้าวแบ่งออกได้เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ ดังนี้ 1. ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต 2. ลักษณะที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์

อ่านต่อ
วิธีการหุงข้าว cook rice

วิธีการหุงข้าว/หุงข้าวแบบเช็ดน้ำ/หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำ/นึ่งข้าว/ต้มข้าว

อ่านต่อ
ขี้เถ้าแกลบกับปักเพาะชำต้นไม้

วัสดุปักชำโดย ทั่วไปนิยมปักชำในทรายผสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 หรือขี้เถ้าแกลบอย่างเดียวก็ได้ หรือขุ่ยมะพร้าว กับแกลบก็ได้ ไม่นิยมใช้ดินเหนียวเพราะจะเกิดรากอยาก

อ่านต่อ
ถ่านอัดแท่ง

ถ่านอัดแท่ง เป็นถ่านที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นกะลามะพร้าว หรือแกลบและสามารถนำมาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ถ่านอัดแท่งเหมาะสำหรับอาหารปิ้ง ย่าง ช่วยให้อาหารมีรสชาดอร่อย น่ารับประทาน คุณสมบัติ ถ่านอัดแท่งจะให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ติดไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทั่วไปพันธุ์ข้าวไทยและการปรับปรุงพันธุ์

อ่านต่อ
รำละเอียด

รำละเอียด เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่นเดียวกับปลายข้าว แต่ว่ารำละเอียดมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาก(ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์)และเป็นไขมันที่หืนได้ง่าย ในภาวะที่อากาศร้อน และมีความชื้นในอากาศสูง

อ่านต่อ
แป้งข้าวจากปลายข้าว

แป้งข้าว (rice flour) มีทั้งชนิดแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าว เหนียว วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ ข้าวหักหรือปลายข้าว กรรมวิธีการผลิตมี 3 วิธี คือ วิธีโม่แห้ง (dry milling) วิธีโม่น้ำหรือโม่เปียก ( wet miling) และวิธีผสม (wet and dry milling)

อ่านต่อ


Copyright(c)2012-2014 narapimon Co., Ltd., all right reserved.