นราภิมล


ดู โรงสีนราพิมล Narapimon Rice Mill ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สินค้านราพิมล

ขายข้าวเปลือก ข้าวกล้อง
ข้าวสาร(ข้าวขาว) 5%
ข้าวสาร(ข้าวขาว) 10%
ข้าวสาร(ข้าวขาว) 25 %
ปลายท่อน ( ปลายข้าวขาว )
ปลายหยิม
รำละเอียด
รำหยาบ
แกลบ
ขี้เถ้าแกลบ
รำหยาบปนแกลบ
กระสอบป่าน เชือกป่าน
กระสอบป่าน มือ 2 เกรด A
กระสอบป่าน มือ 2 เกรด B

ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเพลาราว และเครื่องจักรโรงสี ซื้อขายข้าวชัยนาท ข้าวพิษณุโลก ข้าวหอมประทุม

รับจ้างบรรทุก

รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวัน กับกรมการค้าภายใน

รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวัน กับสมาคมโรงสีข้าวไทย