เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตร 1

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้า ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์

2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน

3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น

4. ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้

6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น

7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ

8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป

วัสดุอุปกรณ์
1. มูลสัตว์แห้งละเอียด 4 ส่วน
2. อินทรียวัตถุอื่นๆ เช่น แกลบ ชานอ้อย ขี้เลื่อย โดโลไมล์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน 3 ส่วน
3. รำละเอียด 1 ส่วน
4. สารเร่ง พด. หรือ EM 1 ส่วน
5. กากน้ำตาล 1 ส่วน
6. น้ำ 100 ส่วน

วิธีทำ
1. นำวัสดุต่างๆ มากองเป็นชั้นแล้วคลุกเคล้าจนเข้ากันดี
2. เอาส่วนผสมของสารสกัดชีวภาพ (สาร พด. , EM ,กากน้ำตาล) ละลายน้ำให้เข้ากันดี แล้วใส่บัวรดบนกองปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วให้ได้ความชื้นพอหมาดๆ อย่าให้แห้งหรือชื้นเกินไป
3. หมักกองปุ๋ยหมักไว้ 7 วัน ก็นำไปใช้ได้ (ใช้สำหรับ ไม้ผล และพืชผักทั่วไป)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.chawsuan.com

โรงสีนราพิมล เราจำหน่าย รำละเอียด สนใจติดต่อมาที่เบอร์ 02-927-6544, 034-298348 และ 081-408-4052 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาสอบถามทาง e-mail