รำละเอียด

รำละเอียด rice bran

 

รำละเอียด เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่นเดียวกับปลายข้าว แต่ว่ารำละเอียดมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาก(ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์)และเป็นไขมันที่หืนได้ง่าย ในภาวะที่อากาศร้อน และมีความชื้นในอากาศสูง รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีเช่นสภาวะการเก็บรำละเอียดในกระสอบป่านธรรมดา รำละเอียดจะเริ่มหืนเมื่อเก็บไว้ 30-40 วัน และไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงสัตว์ รำลียดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือสัตว์ปีก

รำข้าวใหม่ มักจะมีความชื้นสูงทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงและหืนเร็วด้วย รำข้าวเก่า (ได้จากข้าวเปลือกเก็บไว้ข้ามฤดู) จะมีความชื้นต่ำจึงเก็บไว้ได้นานกว่า รำละเอียดที่เหมาะจะเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ควรเป็นรำสดใหม่มีแกลบปนน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะแกลบไม่มีคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใด ในช่วงรำละเอียดมีราคาแพง เช่นในช่วงฤดูการทำนา รำละเอียดมักจะมีการปลอมปนด้วยแกลบป่นละอองข้าว หรือดินขาวป่น ซึ่งจะมีผลทำให้คุณค่าของรำละเอียดต่ำลง รำข้าวนาปรัง มักจะมียาฆ่าแมลงปะปนมาในระดับสูง ซึ่งสามารถทำอันตรายกับสัตว์ได้ ลูกสัตว์ต่างๆจะมีอัตราการเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัด แม่สุกรจะแท้งลูกหรือตัวอ่อนตายในท้อง แม่ไก่มีอัตราการไข่ลดลงและมีอัตราการฟักออกต่ำ

รำสกัดน้ำมัน ได้จากการนำเอารำละเอียดไปสกัดเอาไขมันออกโดยวิธีการทางเคมี กากรำหรือรำสกัดน้ำมันจึงมีไขมันน้อยมาก ทำให้สามารถเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งตัดปัญหาเรื่องสารพิษจากยาฆ่าแมลงด้ยว รำสกัดน้ำมันสามารถใช้ทดแทนรำละเอียดได้เป็นอย่างดี แต่จะต้องระวังเรื่องระดับพลังงานของอาหารที่ผสมด้วย ทั้งรำละเอียดและรำสกัดน้ำมันมีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบในระดับสูง จึงมีลักษณะฟ่าม(น้ำหนักน้อยแต่มีปริมาตรมาก) การใช้รำละเอียดและรำสกัดในปริมาณสูงในสูตรอาหารจะมีผลทำให้อาหารผสมมีลักษณะฟ่ามตามไปด้วย สัตว์กินอาหารได้น้อย และมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ไม่ควรใช้รำละเอียดหรือรำสกัดน้ำมันเกิน 30 เปอร์เซนต์ในสูตรอาหารสัตว์ แต่ถ้ารำละเอียดมีราคาถูกอาจใช้ผสมอาหารในระดับสูงกว่านี้ก็ได้ เพราะถึงแม้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงแต่ต้นทุนการผลิตอาจต่ำลงมาก รำละเอียดมีคุณสมบัติเป็นยาระบายเรามักจะใช้รำละเอียดเป็นส่วยนประกอบในสูตรอาหารสัตว์ทุกชนิดละทุกระยะ โดยเฉพาะสูตรอาหารแม่พันธุ์อุ้มท้องและเลี้ยงลูก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาแม่สุกรท้องผูกไปได้มาก

คุณสมบัติของรำละเอียด

– โปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นรำที่ได้จากโรงสีขนาดกลาง หรือเล็กซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รำปิ่นแก้ว จะมีโปรตีนต่ำกว่าประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีส่วนของแกลบปนอยู่มาก

-มีไขมันสูง 12-13 เปอร์เซ็นต์ ทำให้หืนง่ายเก็บไว้ได้ไม่นาน

-มีไวตามินบี ชนิดตางๆสูง ยกเว้นไนอะซีน ซึ่งอยู่ในรูปสัตว์ใช้ประโยชน์ได้น้อย

-มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย ถ้าใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารสัตว์ในปริมาณสูง จะทำให้สัตว์ถ่ายอุจจาระเหลว

ข้อจำกัดในการใช้ : ไม่ควรใช้ประกอบสูตรอาหารสุกรเล็ก ระยะหย่านมถึง 10 สัปดาห์ เนื่องจะมีปริมาณเยื่อใยสูง

ข้อแนะนำในการใช้ :

– ควรใช้รำละเอียดใหม่ไม่มีกลิ่นหืน

-ไม่ควรเก็บรำละเอียดไว้นานเกิน 30-40 วัน เพราะรำละเอียดจะเริ่มหืนสัตว์ไม่ชอบกิน

– ในสุกรระยะเจริญเติบโต(น้ำหนัก 20-60 กก.) ไม่ควรเกิน 30 เปอร์เซนต์ในสูตรอาหาร

– สามารถใช้รำละเอียด ผสมในอาหารสุกรพ่อแม่พันธุ์ได้มากกว่า 30 เปอร์เซนต์ในสูตรอาหาร

– ในอาหารไก่เนื้อไม่ควรใช้รำละเอียดเกิน 10 เปอร์เซนต์ในสูตรอาหาร

– เลือกซื้อรำที่ใหม่และไม่มีการปลอมปนด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ดินขาวป่น หินฝุ่น ซังข้าวโพดบดละเอียดเป็นต้น

โรงสีนราพิมล เราจำหน่าย รำละเอียด รำหยาบ สนใจติดต่อมาที่เบอร์ 02-927-6544, 034-298348 และ 081-408-4052 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาสอบถามทาง e-mail