รายละเอียดหน้าแรก

เราจำหน่าย : ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายท่อน ปลายหยิม รำละเอียด รำหยาบ แกลบ ข้าวเปลือกเลี้ยงไก่ ข้าวสารสำหรับสัตว์เลี้ยง
บริการอื่นๆ : ให้เช่ารถบรรทุก ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของโรงสีข้าวให้มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานระดับสากล ซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
สินค้านราพิมล