ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,000 บาท/ตัน ราคารงตัว

ข้าวนาปี : ข้าวหอมมะลิจังหวัด
โรงสีโชคไพศาล อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 15,500 บาท/ตัน ราคารงตัว

ข้าวเปลือกเจ้า: พันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 14-15%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 11,500 บาท/ตัน ราคารงตัว

ข้าวเปลือกเจ้า: พันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 24-25%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 9,775 บาท/ตัน ราคารงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก.สยามโปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.58 บาท/กก. ราคารงตัว

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา? 2.35 บาท/กก. ราคารงตัว

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.
บริษัท ยูนิวานิช จำกัด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.50 บาท/กก. ลดลงจากวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ราคา 4.70 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา? 80.55 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ราคา 79.20 บาท/กก.

สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก. ราคารงตัว

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 36.00 บาท/กก. ลดลงจากวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ราคา 37.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240.00 บาท/ร้อยฟอง ราคารงตัว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oae.go.th/main.php?filename=news