ขี้เถ้าแกลบกับปักเพาะชำต้นไม้

การปักชำ คือการใช้ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก หรือ ลำต้น ไปปักชำ และส่วนของพืชเหล่านี้จะเจริญงอกงามเป็นลำต้นต่อไป การปักชำเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชที่ดีวิธีหนึ่งซึ่งมีข้อดี ดังนี้

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ขยายพันธุ์ได้ปริมาณมาก
3. ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคหรือความสามารถมาก
4. ต้นพืชเจริญเติบโตเร็ว โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน
5. พืชต้นใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการ

ลักษณะของกิ่ง : ใช้ กิ่งแก่ที่มีสีน้ำตาล เป็นกิ่งสมบูรณ์ หรืออายุมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป แต่ยกเว้นที่ตัดออกจากกิ่งตอนมา เพาระกิ่งตอนก็มีอายุเท่ากับแม่ก็ว่าได้ (ไม่ยืดยาวหรือมีข้อห่างหรือกิ่งเล็ก) มีอาหารสะสมมาก เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับการออกรากและการเจริญของตาเป็นกิ่งใหม่ อาหารในกิ่งนี้ต้องเลี้ยงต้นใหม่จนกว่าจะเลี้ยงตัวได้เอง

ขนาดของกิ่ง : ตัด กิ่งเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ 6-8 นิ้ว มีตาอย่างน้อย 2-3 ตา ตัดใบออกหมด ด้านบนและล่างตัดเฉียง 45-60 องศา หรือตรงหัวเขียง ห่างจากตาสุดท้ายประมาณครึ่งนิ้ว การตัดไม่ควรจะให้กรรไกรเพราะจะทำให้เนื้อไม้ซ้ำครับ

การเร่งราก : การเร่งรากอาจกรีดที่โคนกิ่งยาวประมาณ 1 นิ้ว 2-3 รอย และจุ่มฮอร์โมนเร่งรากเพื่อช่วยให้เกิดรากดีขึ้น ฮอร์โมนที่ใช้มักจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง

วัสดุปักชำ : โดย ทั่วไปนิยมปักชำในทรายผสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 หรือขี้เถ้าแกลบอย่างเดียวก็ได้ หรือขุ่ยมะพร้าว กับแกลบก็ได้ ไม่นิยมใช้ดินเหนียวเพราะจะเกิดรากอยาก

วิธีการปักชำ : ปักชำในวัสดุปักชำเป็นมุมเอียง 60 องศากับผิวหน้าวัสดุปักชำ หรือตั้งตรง ปักลึก 1-2 นิ้ว หรือลงไปใต้ตาบนสุดเหนือวัสดุปักชำ ระยะระหว่างกิ่งประมาณ 7 ? 10 เซนติเมตร (ควรพิจารณาตามขนาดของกิ่ง ไม่ให้ชิดหรือห่างเกินไปเมื่อออกราก) แต่ที่สำคัญสุดคืออย่าให้กิ่งชำขยับเด็ดขาด อาจใช้ไม้หรือเชือกรัดรวมกิ่งไว้ก็ได้

บริเวณปักชำ : ตั้ง ในที่มีแสงแดดรำไร มีความชื้นสูง เนื่องจากกิ่งแก่ต้องการความชื้นสูงแต่ไม่สามารถทนต่อการรดน้ำจนเปียกโชก ตลอดเวลา เพราะไม่มีใบคายน้ำ ถ้าให้น้ำบ่อยเกินไปกิ่งจะเน่าได้ง่าย ดังนั้น ควรทำบริเวณรอบ ๆ กิ่งชำให้มีความชื้นสูงดีกว่าการรดน้ำให้พืชโดยตรงบ่อย ๆ (ถ้าปักชำไม่มากนัก อาจจะชำในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ผูกปากให้แน่น หรือตั้งในหมู่ต้นไม้ใหญ่ที่รดน้ำวันละครั้ง)

ข้อดีของการปักชำ คือ ได้พืชต้นไม้ที่ตรงตามพันธุ์เดิมไม่ค่อยมีการกลายพันธุ์ และยังเหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ติดเมล็ดหรือติดเมล็ดยากทเช่น ชบา เข็ม มะลิ

ข้อเสียของการปักชำ คือ พืชที่ได้รับการปักชำจะไม่มีรากแก้ว จึงมีโอกาสโค่นล้มได้ง่าย โดยเฉพาะกรณีที่เป็นต้นไม้ใหญ่

โรงสีนราพิมล เราจำหน่าย ขี้เถ้าแกลบ สนใจติดต่อมาที่เบอร์ 02-927-6544, 034-298348 และ 081-408-4052 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งข้อความมาสอบถามทาง e-mail